24/9/2013, 18:00

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.