4/9/2013, 23:00

"Από τις 7 έως και 9 Οκτωβρίου η RIDING SCHOOL 888 θα βρίσκεται στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών για να πραγματοποιήσει μαθήματα χειρισμού μοτοσυκλέτας. Προτεραιότητα για την παρακολούθηση των μαθημάτων της σχολής θα έχουν οι αναβάτες που θα δηλώσουν από πριν τη συμμετοχή τους μέσοemailμιας και ο αριθμός τον εκπαιδευόμενων ανά ημέρα θα είναι περιορισμένος ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε ξεχωριστά με τον κάθε συμμετέχοντα και τις ανάγκες του. Τα επίπεδα εκπαίδευσης θα είναι τριών βαθμίδων και θα ξεκινάνε τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά μαθήματα από αναβάτες με μηδενική εμπειρία εντός ή εκτός πίστας και θα φτάνουν μέχρι αρκετά πεπειραμένους που θα θέλουν να βελτιώσουν το γυρολόγιο τους. 
Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των ημερών ελεύθερων προπονήσεων του αυτοκινητοδρομίου Σερρών και βάση του παρακάτω προγράμματος Δευτέρα 7 Οκτωβρίου θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο αρχάριοι αναβάτες ή αναβάτες με μικρή εμπειρία και ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι έως και12 με το κόστος του σχολείου στα 120ευρώ και μέσα σε αυτά τα χρήματα να συμπεριλαμβάνεται  η χρήση της πίστας και η παρακολούθηση του σχολείου. 
Για να παρακολουθήσει κάποιος τα μαθήματα θα πρέπει να έχει πλήρη δερμάτινο εξοπλισμό και η μοτοσυκλέτα του να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετοχών."