Τα παρακάτω ενδεικτικά σχόλια έχουν σαν σκοπό να τονίσουν τα χαρακτηριστικά και διαφορές των μοτοσυκλετών που έχουν οδηγηθεί κι όχι να υποκαταστήσουν πλήρη τεστ περιοδικών και μέσων ενημέρωσης.
     Oι αξιολογήσεις μοτοσυκλετών παρατίθενται με αλφαβητική σειρά.
     Επειδή οι δυνατότητες των μοτοσυκλετών αξιολογούνται συγκριτικά αλλά και εξελίσσονται, τα παρακάτω σχόλια έγιναν με βάση την ώριμη συμπεριφορά των μοτοσυκλετών μεταξύ 2009 και 2012.
     Καθώς η οδική ασφάλεια αφορά όλα τα δίκυκλα, αξιολογήθηκε σε όλες τις κατηγορίες το κράτημα των μοτοσυκλετών.