9/9/2013, 07:15

Θα είναι μονοκύλινδρο ή δικύλινδρο; Έχοντας στην παραγωγή το Inazuma, το δεύτερο φαίνεται πιο πιθανό.