Η τιμή της μοτοσυκλέτας είναι € 95000, και συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά γνησιότητας.